• Rodinná
    • atmosféra
    • Skúsený
    • tím pedagógov
    • Kvalitné
    • vzdelávanie
    • Medzinárodná
    • spolupráca
   • Vitajte na

   • Gymnáziu bl. biskupa Gojdiča

   • Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča je cirkvené gréckokatolícke gymnázium, ktoré nadväzuje na výchovno-vzdelávací odkaz o. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Svoju činnosť začalo v školskom roku 2004/2005 a v tomto školskom roku 2020/2021 sa stalo súčasťou organizačnej zložky Spojenej školy bl. biskupa Gojdiča.

     

    Študijné odbory:

    4-ročný študijný odbor 7902 J00 – gymnázium so všeobecným zameraním

    5-ročný študijný odbor 7902 J74 – bilingválne anglické štúdium

     

    Absolvent gymnázia je všestranne pripravený, spôsobilý zvládnuť štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole. 

    Ponúkame kvalitné vzdelávanie s bohatou školskou i mimoškolskou činnosťou a individuálnym prístupom v rodinnej atmosfére:

                  -         stabilný a kvalifikovaný pedagogický kolektív

    -         priateľská atmosféra a rodinné prostredie

    -         výchova v kresťanskom duchu, duchovný správca školy

    -         flexibilita v ponuke seminárov 

    -         vysoká úspešnosť prijatia na VŠ v SR, ČR aj v zahraničí

    -         tvorivé podmienky pre zapojenie do súťaží a olympiád

    -         možnosť výberu zo 4 cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, španielsky)

    -         výmenné a študijné pobyty, zahraničné exkurzie

    -         široká ponuka športových aktivít a podujatí

    -         možnosť navštevovať základnú umeleckú školu

    -         cvičná škola prešovskej univerzity

 • Najnovšie

  Novinky

    • Oznam

     Dňa 23. 4. 2021 o 8:15 hod. pre žiakov 3.A, 3.B a 4.B triedy sa uskutoční prednáška na tému Zadržiavanie vôd v prírode, ktorej hosťom bude Ing. Michal Kravčík, CSc., uznávaný slovenský hydrológ a environmentalista. Prednáška bude prebiehať prostredníctvom platformy Zoom. Žiaci sa dozvedia, či zadržiavanie vody v prírode je skutočne prínosné a všetky zaujímavé informácie získajú prihlásením sa na tento webový link:
     https://us04web.zoom.us/j/4426897741?pwd=UWVYSDR3TEVXM0RBNHRNV2wrN21xUT09
     Meeting ID: 442 689 7741
     Passcode: 4rKDJQ

    • Filmová výzva na mesiac apríl

     Svet kinematografie fascinuje ľudí už niekoľko desaťročí a aj v súčasnosti je obľúbeným prostriedkom šírenia myšlienok prostredníctvom obrazu a zvuku. Sledovanie filmov je tiež atraktívnou formou v učení jazykov, a preto sme po marcovej výzve v čítaní anglických kníh v apríli pripravili pre našich študentov výzvu v pozeraní filmov v anglickom jazyku - High School Movie Challenge. Keďže vyučovanie naďalej prebieha dištančnou formou, výzva je skvelou možnosťou ako si pozrieť nielen sériu dobrých filmov v pôvodnej produkcii, ale i dozvedieť sa o vhodných metódach ako sledovať filmy v cudzom jazyku a napredovať v ňom. Výzva začína 8. apríla a potrvá v priebehu celého mesiaca apríl, ktorý je tento rok výnimočný odovzdávaním prestížnych Oscarov v jeho závere.

    • Mesiac knihy v znamení čitateľskej výzvy

     V mesiaci marec sa 10 odvážnych študentov nášho gymnázia zapojilo do mesačnej výzvy v čítaní anglickej knihy: The 15-minute reading challenge. Jej cieľom bolo čítať ľubovoľnú knihu v anglickom jazyku počas mesiaca marec, a to minimálne 15 minút každý deň. Počas čítania kníh sa študenti zoznámili s viacerými spôsobmi ako efektívne čítať knihu v anglickom jazyku, čo mohli následne aplikovať a postupne tak napredovať v tomto jazyku. Všetkým študentom sa podarilo výzvu úspešne dokončiť a po návrate do školy im budú odovzdané certifikáty o jej absolvovaní. V infografike je možné si pozrieť zoznam kníh, ktoré naši študenti čítali. Blahoželáme!

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4